30. September 2018
Tübingen, Bachfest Tübingen

Johann Sebastian Bach: 'Mein Herze schwimmt...' BWV 199
Johann Sebastian Bach: Psalm 51 'Tilge,Höchster,meine Sünden' BWV 1083

3. Oktober 2018 - 17:00
Trier, Trierer Dom

Felix Mendelssohn Bartholdy: Elias op. 70

www.dommusik-trier.de

4. Oktober 2018
Tübingen, Bachfest Tübingen

Meisterkurs:

10. November 2018 - 15:00
Leipzig, Thomaskirche Leipzig

Johann Sebastian Bach: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180

25. November 2018 - 18:00
Frankfurt a.M., Heiliggeistkirche im Dominikanerkloster

Wolfgang Amadeus Mozart: Messe c-moll KV 427

17. Dezember 2018
Halle, Pauluskirche

Johann Sebastian Bach: Oratorium, Weihnachtsoratorium BWV 248

23. Dezember 2018 - 19:30
München, Philharmonie am Gasteig

Johann Sebastian Bach: Oratorium, Weihnachtsoratorium BWV 248

www.muenchenmusik.de

7. März 2019 - 20:00
Düren, Haus der Stadt Düren - Theater

http://www.vivdueren.de/" target="_blank">http://www.vivdueren.de/